Thứ Bảy , 13 Tháng Bảy 2024

Đơn tháng 4: Gò, hàn, mài sơn


TUYỂN 5 NAM ĐƠN HÀNG GÒ, HÀN, MÀI, SƠN

  • Ngành nghề               : GÒ- HÀN- MÀI- SƠN- DẬP- UỐN- KIM LOẠI
  • Địa điểm làm việc      : Tỉnh WAKAYAMA
  • Số lượng tuyển          : 5 nam
  • Tình trạng hôn nhân   :  không yêu cầu
  • Độ tuổi                     : 22-30 tuổi
  • Trình độ                    : tốt nghiệp cấp cao đẳng chính quy trở lên các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, IT, …..
  • Dự kiến xuất cảnh      : Sau 5 tháng sau khi trúng tuyển
  • Dự kiến thi tuyển       : Sau khi nhận đủ form
  • Hình thức thi tuyển     : Phỏng vấn qua skype + trực tiếp
  • Mọi chi tiết khác xin mời xem  file và liên lạc theo số điện thoại