Thứ Bảy , 13 Tháng Bảy 2024

Du học Nhật Bản – Đại Học Yamagata

Đại học Yamagata nằm trong một khoảng không gian thiên nhiên phong phú, tràn ngập hương sắc bốn mùa. Trường có 850 giáo viên trên 10.000 sinh viên. Là trường đại học tổng hợp chính thuộc tỉnh Yamagata, trường đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu giáo dục của tỉnh Yamagata. Trường hướng tới mục tiêu lấy sinh viên làm trọng và trở thành trường đại học mà sinh viên hoàn toàn làm chủ trong học tập.

Ngành học.

 • Cao học
 • Trường trực thuộc
 • Trường mẫu giáo
 • Trường tiểu học
 • Trường trung học
 • Trường hỗ trợ đặc biệt

Các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giáo dục :

 • Trung tâm quản lý bảo vệ sức khỏe
 • Viện giáo dục cơ sở
 • Thư viện trực thuộc
 • Viện bảo tàng trực thuộc
 • Trung tâm thông tin mạng
 • Trung tâm hỗ trợ hợp tác phát triển giáo dục
 • Trung tâm tổng hợp nghiên cứu sư phạm
 • Trung tâm thí nghiệm gen di truyền
 • Trung tâm bảo vệ môi trường
 • Trung tâm nghiên cứu công nghiệp hóa Quốc tế
 • Trung tâm phân tích chất lượng máy gia tốc độ nhạy cao
 • Trung tâm nghiên cứu điện tử hữu cơ

Đào tạo tiếng Nhật và khóa học đặc biệt dành cho luu học sinh

 • Đào tạo tiếng Nhật

    – Khóa tiếng nhật sơ cấp và trung cấp dành cho các đối tượng là lưu học sinh và nhà nghiên cứu bao gồm học viên được chính phủ chu cấp học phí theo đại sứ quán, luu học viên tu nghiệp làm giáo viên, sinh viên đi theo chương trình trao đổi

     – Khóa tiếng nhật cao cấp mục đích là để sinh viên có những kiến thức, lý thuyết về Nhật Bản cần thiết đối với giáo dục đại học và đạt những kỹ năng để có thể hiểu được những bài giảng của trường đại học, phát biểu,đọc sách ……..

 • Khóa học đặc biệt dành cho luu học sinh

       Đây là khóa học thạc sĩ dành cho các lưu học sinh thuộc liên minh doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo, nghiên cứu. Sau khi kết thúc khóa học các sinh viên sẽ được hỗ trợ việc làm tại các công ty Nhật bản

Niên học

 • Học kì đầu từ ngày 1/4 đến 30/9
 • Học kì sau từ ngày 1/10 đến 31/3