Thứ Năm , 23 Tháng Năm 2024

Nhật Bản cùng vs Việt Nam và Thái Lan đi đến thống nhất nối lại việc nhập cảnh

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008612.html 
“tóm tắt nội dung bài báo phát hành sáng nay 23/7”

1. Nhật Bản cùng vs Việt Nam và Thái Lan đi đến thống nhất nối lại việc nhập cảnh 2 chiều giữa các nước.

2. Những đối tượng được nhập cảnh: Là nhân viên thường trú hoặc người có visa dài hạn: Những đối tượng trên có thể hiểu là người có visa như sau :

– 企業内転勤 : Nhân viên di chuyển nội bộ
– 技術・人文知識・国際業務: Visa kỹ thuật, trí thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế ( Ng Việt hay gọi là visa kỹ sư )
– 介護: visa điều dưỡng
– 高度人材: Visa lao động trình độ cao
– 実習生: Thực tập sinh
– 特定技能: Tokutei
– 特定活動: Visa hoạt động đặc định
– EPA: các loại visa EPA

=>> Chú ý: Du học sinh không thuộc đối tượng được nhập cảnh của lần này, nên sẽ được nhập cảnh sau

3. Điều kiện nhập cảnh:
– Xét nghiệm PCR
– Cách ly 14 ngày tại nơi quy định

(Việc cách ly sẽ được MIỄN nếu đạt được thoả thuận liên quan tiếp theo)