Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024

Lưu trữ Thẻ: Hyogo

Du học Nhật Bản – Đại học Hyogo

Đại học Hyogo là một trường đại học công lập tại Nhật Bản có trụ sở chính được đặt tại Chuo-ku, thành phố Kobe, vị trí của quận Chuo-ku nằm giữa trung tâm của thành phố Kobe tạo nên sự phát triển cho Kobe. Quận có nhiều di sản mang …

Đọc thêm »