Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT NHỰA

Cần 1 nam cho đơn hàng vận hành máy sản xuất nhựa. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy ngành hóa học, điện tự động hóa.