Thứ Bảy , 13 Tháng Bảy 2024

Danh sách học phí một số trường tại Úc

Dưới đây chỉ là một số trường ở Úc, tùy theo nghành học mà học sinh chọn công ty chúng tôi sẽ đáp ứng và thông báo cho các bạnchi tiết.

DANH SÁCH HỌC PHÍ MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI ÚC

Tên trường Ngành học Thời gian học Tiền học/kỳ
Australian Catholic University ĐH quản trị kinh doanh 3 8,000/kỳ
ĐH thương mại 3 7,860/kỳ
ĐH Marketing 3 7,395/kỳ
ĐH truyền thông 3 7,220/kỳ
ĐH Y tá 3 10,000/kỳ
Thạc sỹ quản trị KD 1.5 11,000/kỳ
Tiếng Anh 314/tuần
Cambridge International College ĐH Kinh doanh 3 7,000/kỳ
ĐH kế toán 3 7000/kỳ
ĐH quản lý 3 7000/kỳ
ĐH Marketing 3 7000/kỳ
CĐ kinh doanh 1 7000/kỳ
Tiếng Anh 293/tuần
Carick Higher Education ĐH kế toán 2 9,975/kỳ
ĐH quản lý khách sạn 2 9,900/kỳ
Central Queensland University ĐH kế toán 3 9,420/kỳ
ĐH truyền thông kỹ thuật 3 9,690/kỳ
ĐH công nghệ thông tin 3 10,010/kỳ
Charles Darwin University ĐH kế toán 3 7,640/kỳ
ĐH công nghệ thông tin 3 8,320/kỳ
CĐ kinh doanh 1-2 năm 5,665/kỳ
CĐ quản lý khách sạn 2 6,080/kỳ
Thạc sỹ kế toán 2 9,400/kỳ
Federation University Australia ĐH kinh doanh 3 8,400/kỳ
ĐH kế toán 3 8,400/kỳ
ĐH công nghệ thông tin 3 8,400/kỳ
La Trobe University ĐH kế toán 3 11,040/kỳ
ĐH kinh doanh 3 11,040/kỳ
ĐH marketing 3 11,040/kỳ
CĐ kinh doanh 1 11,040/kỳ
Swinburne University ĐH quản trị kinh doanh 3 11,666/kỳ
ĐH công nghệ thông tin 3 12,166/kỳ
CĐ kinh doanh 7 tháng 17,350/kỳ
Box Hill Tafe CĐ quản lý khách sạn 1 6,250/kỳ
CĐ du lịch 1,5 năm 4560/kỳ
CĐ phát triển phần mềm 1 6,950/kỳ
CĐ kế toán 6 tháng 6,560/kỳ
Tiếng anh 262/tuần